Despre miere

Clasificarea mierii de albine

Mierea de albine poate fi clasificată după diferite criterii şi anume: după provenienţă, după modul de recoltare, după modul de prezentare, culoare, gust şi miros astfel:

 1. După provenienţă, miere de albine se clasifică în două categorii:
 • miere florală, provenită din prelucrarea nectarului şi a polenului cules de albine din florile plantelor;
 • miere de mană (miere de pădure), provenită din alte părţi ale plantelor şi poate fi de origine vegetală sau animală.
 1. După speciile de plante melifere de la care albinele au adunat nectarul:
 • miere monofloră, provenită din nectarul florilor unei singure specii;
 • miere polifloră, când la cules au concurat în proporţii însemnate, mai multe plante nectaro-polenifere.
 1. După modul de recoltare avem:
 • miere extrasă din faguri prin forţa centrifugă cu extractorul;
 • miere extrasă din faguri prin stoarcerea fagurilor;
 • miere extrasă din faguri prin gravitaţie (curgere liberă).
 1. După modul de prezentare, mierea se poate clasifica în:
 • miere fluidă, fără a prezenta cristale vizibile în masa ei;
 • miere cristalizată, aflându-se în diferite stadii de cristalizare (zaharisire naturală).
 1. După culoare:
 • Sorturile de miere variază de la alb-incolor până la chilimbariu-brun.
 1. După gust şi miros:
 • Gustul şi mirosul sunt caracteristice fiecărui sortiment de miere.

Tabel. Nr.1. Caracteristicile unor sorturi de miere având în vedere clasificarea de mai sus:

Nr. Crt.SortimentCuloareGust şi mirosModul de prezentare
 1.SalcâmDupă recoltare-transparentă, galben-pai,galben-deschisPlăcut, dulce,caracteristicperfect fluidă, vâscoasă, fără semne de cristlizare
 2.TeiUşor gălbuie variind de la portocaliu la brun-roşcatAromă plăcută de tei, gust dulceUniformă, fluidă, cristalizează foarte repede în granule mici
 3.ZmeurăGalben-roşcat spre ruginiuFără aromă deosebită, miros plăcut, dulceFluidă, cristalizează destul de repede
 4.MentăVerzuie-brun roşcatăAromă de mentă dulceUniformă, vâscoasă, cristalizează în granule mărunte
 5.Floarea soareluiGalben,galben-pai, galben-brunDulce, aromă nedefinităUniformă, fluidă, vâscoasă, cristalizează foarte repede
 6.FâneaţăDe la galben deschis la galben închisAromă plăcută,dulceFluidă, vâscoasă, cristalizează în cristale mici şi  mijlocii
 7.Castan comestibilGalben deschisGust pronunţat amarFluidă, cristalizează încet
 8.IzmăRoşcată,brun-roşcatăPlăcut aromat, dulceUniformă, fluidă sau cristalizată
 9.HrişcăBrună închisGust plăcutFluidă, cristaşizează în cristale mari
 10.Trifoi albDeschisă,galben-aurieAromă puţin pronunţatăFluidă, vâscoasă, cu cristalizare fină
 11.PoliflorăGalbenă , brunăPlăcut, dulceUniformă, fluidă, vâscoasă sau cristalizată
 12.ManăBrună-deschisă,galben-brunăAromă specifică,dulceUniformă,fluidă, vâscoasă sau cristalizată

 Compoziția chimică a mierii de albine

Compoziţia mierii de albine este una complexă, depinzând de anumiţi factori: originea florală, condiţiile meteorologice, modul de păstrare şi recoltare a acesteia.

Elementele care intră în compoziţia mierii de albinese împart în 3 grupe, şi anume:

 • apa
 • substanţe zaharoase
 • substanţe nezaharoase

Apa caracterizează gradul de maturitate şi calitate a mierii de albine, de conţinutul în apă depinzând conservarea şi cristalizarea ei. Conţinutul în apă al mierii variază în funcţie de anumiţi factori: originea florală, de anotimp, intensitatea culesului, de puterea familiilor de albine şi de modul în care se face recoltarea. „Nectarul sau mana adusă în stup de albinele culegătoare are iniţial un conţinut în apă foarte ridicat, care printr-un proces complex, este micşorat treptat pe măsură ce celulele fagurelui sunt umplute cu miere. Procentul de apă din miere este invers proporţional cu gradul de umplere al celulelor. Căpăcirea acestora se face după ce ele au fost umplute, iar umiditatea a scăzut până la 20%”. Valorile cele mai scăzute se situează în jurul valorii 14%, iar cele mai ridicate în jur de 24-25%,  media fiind de 17%.

Substanţele zaharoase sau zaharurile, sunt principalele componente constitutive ale mierii de albine şi reprezintă 95-96% din substanţa uscată a mierii. Principalele zaharuri sunt glucoza şi fructoza, ce sunt produse prin invertirea zaharozei, sub influenţa enzimei numită invertaza. De regulă cantitatea de fructoză este superioară cantităţii de glucoză, dar în mai multe tipuri de miere polifloră aceste două zaharuri sunt prezente în proporţii egale, iar în unele tipuri de miere monofloră conţinutul diferă. În mierea de salcâm, pomi fructiferi, trifoi, castan comestibil şi salcie, conţinutul de fructoză este superior conţinutului de glucoză, iar la mierea de păpădie, floarea-soarelui şi rapiţă, acesta este mai scăzut.

Glucoza, numită şi dextroză, este uşor solubilă în apă şi se găseşte în miere în procent de 31%, în mierea florală şi 32%, în mierea de mană. Ea este mai puţin dulce decât fructoza şi de două ori mai dulce decât zaharoza.

Fructoza sau levuloza, prezintă o capacitate mare de solubilizare în apă. Conţinutul mediu al mierii florale în fructoză este aproximativ 38%, iar la mierea de mană se găseşte în procent de 37%. Un alt component al mierii de albine în reprezintă zaharoza, numită şi sucroză, zahăr de trestie sau zahăr de sfeclă. Este un dizaharid format dintr-o moleculă de glucoză şi una de fructoză, şi are o capacitate mare de solubilizare. Conţinutul maxim de zaharoză în mierea florală este de 5%, iar în mierea de mană este de 10%. Când s-au depăşit aceste valori mierea a fost falsificată cu sirop de zahăr sau zaharoză.

Maltoza este un dizaharid, care atât în mierea florală cât şi în cea de mană, se găseşte într-o cantitate destul de mare de 7,3%, respectiv 1.3%.

Dextrinele fac parte din grupa polizaharidelor. Acestea se găsesc în cantităţi mai mici în mierea florală şi în cantităţi mai mari în mierea de mană, deoarece se spune că dextrinele işi au originea în cleiul mugurilor tineri sau substanţele gumoase care se formează prin rănirea scoarţei copacilor. În mierea florală se găsesc într-un procent de 2-3%, iar în mierea de mană circa 5%.

Prin determinarea separată a dextrinelor se diferenţiază mierea de mană de cea de nectar şi se depistează falsul făcut cu glucoză industrială şi melasă. Până în prezent s-au identificat în miere 15 zaharuri diferite, dar niciodată nu se găsesc toate împreună. În afara celor menţionate s-au identificat izomaltoza, turanoza, maltuloza, nigeroza, kojibioza, leucroza, melezitoza, erloza, kestoza, rafinoza şi dextrantrioza.

Melezitoza este  prezentă în mierea de mană în procent de 11%  iar în cazuri excepţionale până la 28% din zahărul total, şi lipseşte complet din nectar. Prezenţa melezitozei în miere imprimă acesteia calităţi inferioare. Cele mai bogate sorturi de miere de mană în melezitoză sunt cele provenite de la lariţă, molid şi unele specii de foioase.

Substanţele nezaharoase se găsesc în cantităţi reduse, de aproximativ 2%, ele determinând valoarea biologică. Ele sunt reprezentate prin acizi organici, proteine, enzime, săruri minerale, vitamine şi altele.

Acizii organici din compoziţia mierii de albine sunt numeroşi, cel mai predominant fiind acidul gluconic, provenit din glucoză. Au fost puşi în evidenţă acizii: acetic, lactic, malic, succinic, butiric, citric, piroglutaminic şi formic. Acidul formic, deşi în cantitate mică, este un element conservant cu efect dezinfectant şi bactericid. El a fost mulţi ani considerat ca fiind principalul acid din miere, dar Merl (1908), Heiduschka şi Kaufmann (1911) şi Hincke (1912) au demonstrat că acidul formic nu reprezintă decât 10 % din aciditatea mierii. Acizii organici se găsesc atât în mierea de nectar cât şi în cea de mană. Aciditate mărită prezintă mierea veche sau care a început să se altereze, dar şi mierea falsificată cu zahăr invertit artificial, iar aciditate foarte scăzută reprezintă mierea falsificată cu zahăr neinvertit.

Aminoacizii şi proteinele. Proteinele din miere se găsesc în cantităţi reduse de 0,15-0,70% şi conţinutul lor diferă în funcţie de provenienţă. Atât proteinele cât şi amonoacizii au o valoare nutritivă mică, dar aceste componente sunt importante pentru a demonstra calitatea mierii de albine. Aminoacidul prolina, adăugat de albine, reprezintă o măsură de maturitate a mierii. Conţinutul de prolină la mierea normală nu trebuie să depăşească 200mg/kg. Dacă se constată că mierea conţine o cantitate de prolină sub 180mg/kg, atunci mierea este alterată. Nivelul azotului din miere este în medie de 0.04%, acest lucru fiind demonstrat de Lund (1909, 1910). În 1919, Moreau, a identificat şi alte proteine: albumine, globuline şi nucleoproteine. În miere sunt prezenţi aminoacizii: lizina, metionina, treonina, izoleucina, leucina fenilalanina, triptofan. Aminoacizii histidina, arginina, acidul glutamic, prolina, glicina şi alanina contribuie la formarea rezervei energetice a organismului uman. Ei provin direct din sursa nutritivă (nectar, mană) sau din secreţiile glandulare ale albinei.

Enzimele sau fermeţii sunt substanţe complexe de natură proteică, care dirijează şi catalizează toate procesele metabolice la toate organismele vii. Originea enzimelor din miere este dublă: o parte din ele provin din nectar, cealaltă parte din secreţiile salivare ale albinelor. Din punct de vedere structural, enzimele sunt formate din două componente de bază: o parte proteică numită apoenzimă şi o grupare chimică numită coenzimă. Enzimele din miere sunt constituienţi de mare interes şi de mare importanţă. Deşi prezenţi doar în urme, au o importanţă deosebită asupra naturii şi caracteristicilor mierii de albine. Pot proveni din nectar sau pot fi adăugate de albine. Unele activităţi enzimatice pot fi urmărite în polen sau unele pot proveni de la microorganismele prezente în nectar sau miere. Enzimele sunt termostabile, dar activitatea lor scade la temperaturi mai mari de 500C iar la temperaturi de peste 800C dispar complet, activitatea lor fiind optimă la 35-400 C. Mierea conţine următoarele enzime: invertaza, amilaza, inhibina, oxidaza, catalaza, maltaza, fosfataza, glucozidaza, lipaza, etc.

Invertaza scindează în glucoză şi fructoză, în raport de 1:1, zaharoza. Doar o mică parte provine din nectar, ea provenind din secreţiile glandelor hipofaringiene ale albinelor mai vârstnice de 21 de zile. Maurizio (1954) a constatat că în timpul iernii, glandele hipofaringiene conţin o cantitate mai mare de invertază, iar Tuschhoff (1957) a costat că mierea rezultată din prelucrarea de către albine a zahărului tos are un conţinut de  trei ori mai mare de invertază faţă de mierea naturală. La o temperatură de 400 C invertaza devine inactivă. Mierea prezintă un conţinut mai ridicat de zaharoză în perioadele când nectarul se găseşte în abundenţă şi în apropierea stupinei, deoarece albinele nu au timpul necesar să-i adauge fermenţii pentru a scinda zaharoza. Această enzimă este sensibilă la îmbătrânire, pierzându-şi cu timpul activitatea, distrugerea ei atinge 43% în primul an şi 57% în 2 ani la mierea de iarbă neagră.

Amilaza sau diastaza a avut parte de multă atenţie. Ea catalizează reacţiile de degradare a amidonului şi dextrinelor până la faza de maltoză. Este enzima cu cea mai mare stabilitate provenind din secreţiile glandelor salivare. Activitatea diastazică scade cu cât temperatura creşte, iar la o temperatură de 900 C activitatea acesteia încetează complet. Valoarea nutritivă a mierii de albine este deteriorată sau distrusă de căldură, diastaza poate fi un indicator pentru determinarea tratamentului termic la care a fost supusă mierea. Amilaza, la fel ca şi invertaza, este sensibilă la îmbătrânire. Ea işi poate pierde activitatea enzimatică de la 10% la 30% într-un an şi 31-37% în doi ani.

Inhibina are proprietatea de a frâna înmulţirea bacteriilor, iar în prezenţa oxigenului produce din fructoză apa oxigenată cu efect sterilizator. Poate fi distrusă de lumina solară.

Oxidaza are proprietatea de a transforma o parte din glucoză în acid gluconic. Este secretată de albine, opreşte fermentarea mierii de albine păstrând astfel intactă compoziţia ei. Oxidaza are un rol important şi în respiraţia insectei.

Maltaza descompune zaharoza la un pH cuprins între 3 şi 6 şi scindează maltoza în două molecule de glucoză.

Fosfataza işi are originea exclusiv vegetală.

Catalaza are două efecte deosebite: descompune apa oxigenată ce apare în procesul de formare a acidului gluconic în două elemente, apa şi oxigenul, ferind mierea de toxicitatea perhidrolului şi frânează orice proces de fermentare a reziduurilor din punga rectală, mai ales în perioada de iarnă. Este produsă de glandele guşii şi acţionează optim la un pH cuprins între 7 şi 8. Fragilitatea precum şi uşurinţa cu care sunt distruse enzimele fac posibilă folosirea lor ca indicatori ai supraîncălzirii mierii.

Vitaminele. Mierea este relativ săracă în vitamine, nu conţine vitaminele liposolubile A şi D, dar conţine puţine vitamine din grupa B şi vitamina C. Vitaminele din miere îşi au originea în grăuncioarele de polen, cu excepţia vitaminei C care işi are originea în nectar. Vitaminele din grupul B prezente în miere sunt: tiamina (B1 ), riboflavina (B2 ), acidul pantotenic (B3 ), acidul nicotinic (B5 ), piridoxina (B6 ), acidul folic şi biotina.

Conţinutul mierii de albine în vitamine:

VitaminaConţinut la un kg miere
Tiamina0,1 mg
Riboflavina1,5 mg
Acidul pantotenic2.0 mg
Acidul nicotinic0,3-1,0 mg
Piridoxina2-5 mg
Acidul folic0,1 mg
Acidul ascorbic30-50 mg
Vitamina kurme

Sărurile minerale se găsesc în cantităţi însemnate în miere şi anume maxim 0,35% în mierea florală şi maxim 0,85% în mierea de mană. Factorii care condiţionează acest conţinut sunt: natura materiei prime, gradul de impurificare al acestora, procedeul folosit la extracţia mierii, modul de prelucrare şi conservare. În general, procentul de săruri minerale din compoziţia mierii de albine este mai mare la mierea închisă la culoare şi la mierea polifloră decât la cea monofloră.

Elementele minerale din miere (mg/kg)

ElementulMierea de culoare foarte deschisăMierea de culoare pronunţată
MediaMinimMaximMediaMinimMaxim
K20510058816761154733
Cl52237511348201
S583610810056126
Ca492368515266
Na18635769400
P352350472758
Mg191156357126
SiO2221436361372
Si8,97,211,7145,428,3
Fe2,41,24,89,40,735,5
Mn0,30,170,444,090,529,53
Cu0,290,140,70,560,351.04

S-a făcut un studiu asupra elementelor minerale, ce ar putea fi toxice, din miere, realizându-se o clasificare, în care Ni a fost cel mai important element al clasificării, apoi Fe, Mn şi Cd, având deasemenea o importanţă mai mică. Valoarea F-lui faţă de celelalte 4 elemente este mai mică. S-a costatat că conţinutul elementelor minerale din miere depinde de originea botanică a mierii de albine şi originea geografică. Aceste elemente minerale pot proveni din surse naturale (sol, plante) şi din surse antropice. Pb, Cd, Zn dar şi Cu, Cr şi Ni sunt cunoscuţi ca potenţiali contaminanţi ai aerului, solului, deasemenea în sol sunt găsite şi Fe şi Mn. În afară de nectarul contaminat, aceste elemente pot proveni prin depunerea de praf pe flori, pe frunze şi mană. Rezultatul studiului arată că cele mai multe elemente minerale se corelează cu condutivitatea electrică, parametrul cel mai utilizat pentru determinarea originii botanice a mierii. Mineralele Ni, Fe, Mn şi Cd, combinate cu conductivitatea electrică pot fi folosite pentru a realiza o clasificare a mierii monoflore. Pb şi Cr pot contamina direct nectarul şi mana, Cr fiind un element important în diferenţierea mierii monoflore, conţinutul lui depinzând de condiţiile climatice.

Concentraţiile elementelor minerale în urma studiului:

CdPbCrMnFeNiCuZn
Mierea floralăMinim0,0000,0030,0000,1250,1360,0020,0510,16
Maxim0,0080,3290,0144,444,1871,192,0232,477
Media0,0010,0200,0030,5410,8190,0630,3830,708
Mierea de manăMinim0.000.0120,0010,5690.3860.0280,2280,408
Maxim0,0260,1790.02610,1979,851,9663,3174,133
Media0,0050,0280,0045,4222,8330,0571,3201,567

Hidroximetilfurfurolul (HMF) este un produs obţinut prin descompunerea parţială a fructozei sau prin substituiri (falsificări). Mierea are o cantitate de fructoză semnificativă. În mediul acid sau la cald aceasta se descompune cu formare de acizi furfurolici, cel mai semnificativ fiind HMF. În mierea proaspătă, HMF, se găseşte în cantităţi foarte mici, chiar urme, concentraţia acestuia depinzând de condiţiile de păstrare ale mierii de albine şi de temperatura de depozitare. Dacă mierea este păstrată la o temperatură mai mică de 200C cantitatea de fructoză care se descompune este foarte mică, deci cantitatea de hidroximetilfurfurol este mică. Cantitatea de HMF în primele luni de la extracţie este cuprinsă între 0,1-0,2 mg/100g, după  1-2 ani de păstrare la temperatura camerei poate ajunge la valoarea de 1,5mg/ 100g, valoare reglementată de Standardul de Stat 784/1989 pentru toate sorturile de miere. Prin procesul de lichefiere la temperaturi înalte, conţinutul de HMF creşte foarte mult putând ajunge la o valoare de 10mg/100g. Pentru mierea polifloră, se admite o cantitate de HMF de  maximum 4mg/100g, valoare acceptată atât de Standardul de Stat 784/1989 cât şi de normele FAO/OMS.

Valoarea terapeutica a mierii

Valoarea alimentară și terapeutică a mierii de albine

Valoarea alimentară a mierii de albine

Se ştie că mierea are un conţinut ridicat de zaharuri, circa 80-90%, ceea ce arată că mierea este un aliment energetic. Zaharurile din compoziţia mierii sunt în general zaharuri simple (glucoză şi fructoză), ce sunt direct asimilate şi nu necesită o prelucrare specială prin digestie.

Care este diferența dintre miere și zahăr?

Ambii îndulcitori conţin glucoză şi fructoză. Cu toate acestea în procesul de fabricaţie al zahărului, acizii organici, proteinele, enzimele, vitaminele sunt distruse pe când la miere prin procesul de încălzire doar o mică parte sunt distruse. O lingură de zahăr conţine 46 de calorii pe când o lingură de miere are 64 de calorii. Deşi mierea este mai scumpă poate fi mai economică decât zahărul, conţinând mai multe calorii se poate folosi o cantitate mai mică. Zahărul conţine zaharoză care este alcătuită din două molecule lipite. Atunci când mâncăm zahăr, stomacul nostru trebuie să folosească propriile enzime pentru a separa moleculele. La miere însă, albinele au adăugat o enzimă specială la nectar care împarte zaharoza în glucoză şi fructoză- zaharuri simple ce pot fi asimilate direct.

Prin urmare mierea are un indice glicemic mai sănătos. Spre deosebire de miere, zahărul este lipsit de minerale şi vitamine. Datorită conţinutului de acizi graşi, zahărul promovează obezitatea şi măreşte colesterolul. Dacă luăm în considerare greutatea, mierea este o alegere mai bună decât zahărul. Deşi ambele sunt dulci, mierea are o aromă unică care poate fi utilă în unele alimente şi băuturi.

Valoarea terapeutică a mierii de albine

Proprietăţile terapeutice ale mierii de albine sunt variabile şi depind de sorturile de miere folosite. Mierea este folosită în terapeutică prin aplicare locală, pe cale orală, prin electroforeză sau sub formă de aerosoli în cazul diferitelor afecţiuni cum ar fi:

Tratarea rănilor. Mierea aplicată pe rană are o acţiune antibacteriană, curăţând rana şi refăcând epiteliu. Manuka sau Leptospermum este mierea din arborele de ceai. Într-o analiză a literaturii, Moore,  arată că mierea Manuka are „proprietăţi foarte speciale de vindecare” şi a descris-o ca fiind „cel mai bun antibiotic natural din lume”. Mierea Manuka este pregătită pentru uzul medicinal fiind controlată de un set riguros de sisteme şi standarde. Aplicată pe rană, mierea poate fi o barieră de protecţie împotriva unor microbi datorită acţiunii sale antiseptice. Al-Waili şi Saloom au realizat un studiu clinic comparând mierea cu alte antiseptice. Acest studiu a fost realizat pe 50 de pacienţi cu răni post-operatorii abdominale, observânde-se efectul mierii asupra rănilor. În alte studii s-a observat activitatea anti-inflamatorie a mierii de albine în cazul rănilor produse de arsuri. S-a constatat că mierea reduce inflamaţia, reduce durerea şi cicatrizează repede.

Afecţiuni ale aparatului digestiv: ulcere gastro-duodenale şi gastrite hiperacide. S-a realizat un studiu într-un spital din Rusia asupra a 40 de pacienţi cu ulcer gastric. Tratamentele de control s-au realizat cu soluţie de miere şi apă. S-a constatat că ingerarea a 120 ml soluţie de miere 33% poate influenţa benefic ulcerul gastric. Ingestia a 120 ml soluţie miere 33% caldă, scade aciditatea sucului gastric pe când aceeaşi cantitate şi concentraţie a unei soluţii de miere ingerată dar rece poate creşte aciditatea sucului gastric. Pentru a se reduce aciditatea sucului gastric se recomandă consumul soluţiei de miere, caldă, cu 40-60 minute înainte de a mânca. Ingestia mierii de albine calde în asociere cu ingestia de propolis este o modalitate foarte bună de a trata ulcerul gastric. Prin examinarea radiologică s-a constatat că ulcerele au dispărut la 59% dintre pacienţii trataţi cu miere. Acţiunea mierii asupra ulcerului gastric şi  gastritei poate fi explicată de proprietăţile ei antibacteriene şi antiinflamatorii precum şi de efectul său inhibitor asupra acidităţii sucului gastric.

Afecţiuni cardio-vasculare. S-a realizat un studiu pe pacienţi cu greutate normală şi obezi, deoarece transportă un risc mai mare pentru bolile cardiovasculare. Aceşti pacienţi au primit 70 g miere pentru 30 de zile. Rezultatele au arătat că mierea cauzează o reducere uşoară a greutăţii corporale (1,3%) a ţesutului adipos (1,1). Mierea reduce şi colesterolul (3%). În concluzie – mierea naturală reduce factorii de risc cardiovascular şi nu creşte greutatea corporală la obezi. Mierea are o acţiune favorabilă asupra muşchiului cardiac şi asupra circulaţiei coronariene.

În boli infecţioase; infecţie gripală, febră tifoidă scarlatină, tuse convulsivă, rujeolă, etc. Într-un studiu, Croft a constatat că prin consumul zilnic, pe timpul iernii, de 10-20 g miere în amestec cu apă caldă şi lapte cald, îmbunătăţeşte simptomele febrei. Efectul favorabil al mierii de albine se datorează conţinutului în vitamina C şi glucide, factori ce determină sporirea capacităţii de apărare a organismului.

Afecţiuni ale dinţilor. Au fost multe dezbateri dacă mierea este dăunătoare dinţilor. Datorită activităţii antimicrobiene consumul mierii de albine inhibă dezvoltarea bacteriilor care cauzează cariile şi ar putea avea un efect protector asupra cariilor. De asemenea s-a demonstrat că mierea de Manuka are un efect puternic antimicrobian astfel având un efect pozitiv împotriva dezvoltării plăgii dentare şi a gingivitei. Astfel ea poate fi folosită la fabricarea bomboanelor în locul zahărului. Potrivit studiilor microscopice mierea nu provoacă eroziunea smalţului dinţilor cum se observă după consumul sucului de fructe. 10 minute după consumul sucului de fructe a fost observată eroziunea dintelui pe când după 30 de minute după consumul mierii  se observă o eroziune foarte slabă. Acest efect poate fi explicat doar parţial datorită Ca, P, F din miere şi alte elemente minerale. În concluzie mierea nu provoacă apariţia cariilor ca alte zaharuri ci în unele cazuri poate avea efect protector. Totuşi se recomandă spălarea dinţilor după consumul de miere.

Afecţiuni ginecologice. Datorită însuţirilor bacteriostatice, bactericide şi protistocide ale mierii de albine, ea poate fi distruge unele protozoare. Poate fi utilizată în unele afecţini cum ar fi: floră vaginală, eroziunea colului uterin, metrită, parametrită, salpingită, ş.a.

Afecţiuni ale sistemului nervos: nevroze şi neurastenii. Glucoza şi fructoza, din compoziţia mierii de albine, favorizează hrănirea celulelor nervoase, stimulează procesele de oxidare şi neutralizează toxinele. Vitaminele şi mineralele întreţin echilibrul ionilor în organism, ca urmare scade nervozitatea, vederea se îmbunătăţeşte, somnul devine mai liniştit. Pentru tratarea neurasteniei, manifestată prin nelinişte, insomnie, dureri de cap, ameţeli, transpiraţie abundentă se recomandă 100-200 g de miere zilnic, pe o perioadă de 1-2 luni. Această cantitate se ia dimineaţa şi seara, în special seara mierea se dizolvă în apă călduţă sau ceai de tei şi se consumă cu o jumătate de oră înainte de culcare. După cum am spus, însuşirile terapeutice ale mierii de albine depind foarte mult de sortul de miere.(tabelul de mai jos).

Nr. Crt.SortimentAcţiuni terapeutice
1.TeiSedativ nervos, insomnii, antiseptic, bronşite,laringite, astm bronşic, tuse, arsuri, rinichi
2.MentăTonic, analgezic uşor carminativ, antiseptic în spasme pilorice
3.SalcâmCalmant al tusei, antiseptic, diuretic şi antidiareic
4.TrifoiDiuretic, antidiareic, expectorant
5.Floarea-soareluiArteroscleroză
6.Pomi fructiferiMaladii gastrointestinale şi ale rinichilor, însuşiri antimicrobiene faţă de bacteriile gram pozitive şi gram negative
7.MuştarAfecţiuni ale aparatului respirator
8.ConifereAcţiune antiinflamatoare, antiseptică atât pentru căile respiratorii cât şi pentru cîile urinare
9.MunteRăni purulente, afecţiuni inflamatorii şi alergice ale căilor respiratorii
10.PoliflorăAntiseptic, sedativ